Kas Jis?


Štai jie atmetė VIEŠPATIES žodį... Jeremijo 8,9

 


Apaštalas Paulius kartą uždavė tokį klausimą: „Kas tu esi, Viešpatie?“ Atsakymą į šitą klausimą turime atrasti kiekvienas asmeniškai. Pats Jėzus tvirtino esąs Dievo Sūnus. Jei toks nebuvo, vadinasi, buvo sukčius, apgavikas, didžiausias pasaulyje melagis. O jeigu toks nebuvo, bet pats nuoširdžiai tikėjo toks esąs, tai buvo tiesiog kvaištelėjęs. Bet jei vis dėlto buvo tas, kas tvirtino esąs, tuomet Jis ir turi būti mūsų gyvenimo Viešpats. Kas žmonėms kliudo pripažinti Kristų ir laikyti Jį tuo, kuo Jį vadina Biblija? Kiekvienam iš mūsų anksčiau ar vėliau teks atsakyti į klausimą, kurį ištarė Pilotas: „Tai ką man daryti su tuo Jėzumi, kuris vadinamas Kristumi?“ Pilotas nusiplovė rankas ir nepanoro turėti ką nors bendro su Jėzumi. Tačiau mūsų Dievas taip lengvai nepaleis. Mes turime pasirinkti, Dievas laukia konkretaus atsakymo – mūsų „Taip“ arba „Ne“. Mes galime tyčiotis iš Jėzaus, galime atmesti Jį, ignoruoti arba paprasčiausiai priimti.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, kai tiek daug žmonių aplinkui atmeta Tave, meldžiu, pašalink many tai, kas kitiems kliudo ateiti pas Tave kaip pas savo Viešpatį ir Gelbėtoją.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kas Jis?

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.