Dievo išmintis


Pavesk VIEŠPAČIUI savo kelią, pasitikėk juo, ir jis tau padės. Psalmynas 37, 5

 


Žinoti Dievo valią – aukščiausia išmintis. Kai pasiliekame Dievo valioje, nelieka religijai būdingo apsimestinumo, o mūsų tarnystė Dievui užantspauduojama nuoširdumo antspaudu. Pasilikdamas už Dievo valios ribų, žmogus gali turėti daug, bet jaustis apgailėtinai. O pasilikdamas Dievo valioje, net ir mažai turėdamas, įstengs palaikyti širdyje ramybę. Be Dievo valios žmogus jausis nelaimingas, net jei jis – daug turto turinti įžymybė. Su Dievo valia žmogus gali būti kad ir niekam nežinomas, užtat mėgautis džiaugsmu. Be Dievo valios net ir pasižymint gera sveikata, galima patirti baisią agoniją. Su Dievo valia, net ir einant per sunkumus ar patiriant kančią, įmanoma surasti laimę. Be Dievo valios kitų žmonių pripažinimą pelnęs asmuo jausis nugalėtas ir prislėgtas. Su Dievo valia jis išsaugos ramybę ir taiką sunkiausių persekiojimų akivaizdoje. Biblija sako, kad Dievas planą paruošęs turi absoliučiai kiekvienam žmogui. Jei gyvensime nepertraukiamoje bendrystėje su Dievu, nuolat ieškosime Jo valios, Jis parodys mums skirtą planą ir nukreips mūsų žingsnius reikiama kryptimi.


Dienos malda

Viešpatie, Tu man esi viskas, aukščiausias prioritetas gyvenime. Vesk mane, savo vaiką, man skirtu keliu.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dievo išmintis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.