Meskite savo rūpesčius


Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai ir esame! 1 Jono 3,1

 


Kaip Dievo vaikai esame visiškai nuo Jo priklausomi. Biblija sako: „Kaip tėvas gailisi vaikų, taip VIEŠPATS gailisi pagarbiai jo bijančiųjų“ (Ps 103,13). Vaikai nesuka sau galvos dėl to, ką valgys, kuo vilkės, kur gyvens. Jie tikisi – ir visai pelnytai – kad visu tuo pasirūpins tėvai. Kadangi Dievui rūpi mūsų būklė, mums nurodoma visus rūpesčius mesti ant Jo, nes Jis rūpinasi mumis. Kadangi esame Dievo globoje, priklausomi nuo Jo, Jėzus sako: „Tegul neišsigąsta jūsų širdys!“ Dievas prižada pasirūpinti mumis. Jis ragina nesukti galvos dėl rūpesčių, o visa palikti Jam. Gerų tėvų vaikai nėra nedrąsūs, jie nesidrovi išsakyti savo poreikių. Dievas žino, kad esame nuo Jo priklausomi kasdienybėje. Kaip tik todėl Jis ir sako: „Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta.“


Dienos malda

Visagali Tėve, kaip nuostabu, kad esu priklausomas nuo Tavęs. Ačiū, kad galiu kliautis Tavimi. Ačiū, kad pakeli mano naštas ir neleidi širdžiai apsunkti.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Meskite savo rūpesčius

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.