Atsidavę visa širdimi


Nedorėliai [atmetantys mane] – kaip jūra, pašiaušta audros. [...] „Nedorėliai neras ramybės!“ – sako mano Dievas. Izaijo 57,20-21

 


Tikėjimas turi kojas. Esu girdėjęs pasakojimą apie vyruką, kuris prieš daugelį metų karučiu važinėjo per įtemptą lyną virš Niagaros krioklio. Jį lydėdavo tūkstančių žiūrovų palaikymo šūksniai. Žmogelis įsimesdavo į karutį 100 kg sveriantį maišą, pilną žemių, ir vežiodavo pirmyn atgal. Kartą jis atsistojo priešais minią ir paklausė: „Kas iš jūsų tikite, kad tuo karučiu per lyną įstengčiau pervežti žmogų?“ Pritariamai sušuko daugelis, bet vienas vyriškis pirmoje eilėje šūkčiojo itin įtikinamai. Tada žmogus su karučiu dūrė į jį pirštu ir tarė: „Keliausit su manim!“ Tas dingo iš akių lyg vėjo nupūstas. Iš tiesų jis netikėjo tuo, ką sakė. Jis manė, kad tiki, bet lemtingą akimirką atsisakė lipti į karutį. Panašiai yra ir su krikščionimis. Daugelis išpažįsta tikį Kristų ir tvirtina paskui Jį seką, tačiau iš tikro taip ir nėra „įsėdę į karutį“. Iš tikrųjų jie nėra visiškai, 100%, atsidavę Kristui.


Dienos malda

Mylintis Viešpatie Jėzau, tik atsidavęs Tau visiškai ir nieko nepasilaikydamas sau, aš atradau tikrą ir patį didžiausią džiaugsmą bei visa pranokstančią ramybę.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Atsidavę visa širdimi

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.