Paguoda mūsų liūdesy


Tebūna pašlovintas Dievas [...] gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte. 2 Korintiečiams 1,3-4 (TLB)

 


Biblija moko, kad mums užteks jėgų ištverti netektis. Psalmių autorius sako: „Ašaros gali lietis visą naktį, bet džiaugsmas ateina su aušra“ (P​s 30, 6). Savigaila paguodos nesuteiks. Teisybę pasakius, ji tik dar labiau apsunkins širdį. Nesiliaujantis sielvartas savaime paguodos nesuteiks. Liūdesys, gimęs krikščionio širdyje, turės įdiegtą paguodą. „Palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti.“ Liūdesy esama paguodos, kai žinome, kad Kristus su mumis. Jis pasakė: „Ir štai aš su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“ Kančią įmanoma pakelti, jei nereikia kentėti vienam. Kuo labiau jaučiame guodžiantį Dievo Artumą, tuo mažesnis mūsų skausmas.


Dienos malda

Ačiū Tau, mylintis dangiškasis Tėve, už pažadą, skelbiantį, kad liūdintys bus paguosti. Ne kartą praeityje esu sulaukęs Tavo paguodos ir žinau, kad nenuvilsi manęs ateityje.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Paguoda mūsų liūdesy

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.