Geri laiko prievaizdai


[...] gerai naudojantys laiką... Efeziečiams 5,16

 


Mes esame savo laiko prievaizdai. Mes patys jį planuojame ir galvojame, kaip panaudosim. Dievas kiekvienam iš mūsų skyrė atkarpėlę amžinybės gijoje, ją mes vadiname laiku. Tos aukso akimirkos, brangus laikas dovanotas mūsų naudai ir Dievo šlovei. Jeigu jį naudosime išmintingai, visagalio Dievo ranka tas akimirkas įaus į amžinybės drobę. Henris Toro (Henry Thoreau) perspėja: „Tuščiai leisdamas laiką žmogus pažeidžia amžinybę.“ O Karlailas (Carlyle) sako: „Tas, kuris neturi amžinybės vizijos, nesugeba suturėti laiko. Mums duotas tik vienas gyvenimas, ir jis labai greitai praeina. Išliks tik tai, kas nuveikta Kristuje.“ Tai įsidėmėti derėtų kiekvienam, kuris nori protingai naudoti laiką. Mums patikėta nedidelė suma laiko. Jei investuosime jį protingai, vėliau džiaugsimės dividendais visą amžinybę.


Dienos malda

Viešpatie, padėk man įveikti atidėlioti linkusią prigimtį. Taip lengva pradėti paprasčiausiai stumti ar švaistyti laiką. Per man skirtą laiką, Viešpatie, noriu nuveikti ką nors prasmingo dėl Tavęs, nes tai išliks amžinai.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Geri laiko prievaizdai

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.