Dievo meilė yra akivaizdi


Dievo meilė pasireiškė mums... 1 Jono 4,9

 


Pastebėkite Dievo meilę. Biblija moko, kad Dievas yra meilė. Mes buvome nusidėjėliai, svetimi Dievui. Mes buvome Dievo priešai, sukilę prieš Jį. Maištininkai. Buvome nusipelnę pragaro. Nepaisant to, kad priešinomės Dievui, maištavome prieš Jį, nusidėjome, elgėmės priešiškai, Biblija sako, kad Dievas mus vis tiek mylėjo amžinąja, ištikimąja savo meile tiek, kad atidavė savo Sūnų ir leido Jam mirti ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Joks žmogus neįstengia šitaip mylėti, jei nėra atėjęs pas Kristų. Patys iš savęs jūs neturite galios mylėti.


Dienos malda

Tavo meilė apgaubia mane, Viešpatie Jėzau, kad ir kur būčiau. Daugybei žmonių reikalingas išgydymas, kurį suteikti gali tik Tavo meilė. Pripildyk mane savo meile (agape) tokiems.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dievo meilė yra akivaizdi

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.