Tikėkite Šventąja Dvasia


Aš tam išaukštinau tave, kad per tave parodyčiau savo galybę... Romiečiams 9,17

 


Valteris Naitas (Walter Knight) pasakoja apie berniuką, vardu Džimas. Vaikas buvo neseniai įtikėjęs Kristų ir paklausė savo tėvo: „Tėti, kaip galiu tikėti Šventąja Dvasia, jei nesu Jos matęs?“ „Tuojau parodysiu“, - atsakė tėvas, kuris dirbo elektriku. Džimas kartu su tėvu nuėjo į elektrinę, kur stovėjo galingas generatorius. „Iš čia elektra atkeliauja iki mūsų viryklės ir šviestuvų. Elektros mes nematome, tačiau ji yra mašinoje ir laiduose“, - pasakė tėvas. Vaikas į tai atsiliepė: „Aš tikiu elektra.“ „Kurgi netikėsi!“ – sušuko tėvas. „Tačiau tu ja tiki ne todėl, kad ją matytum, o dėl to, kad regi, ką ji gali padaryti. Panašiai yra ir su Šventąja Dvasia. Nors Ji neregima, užtat matosi, ką gali padaryti gyvenime tų žmonių, kurie atsiduoda Kristui ir įgyja Jo galios.“


Dienos malda

Viešpatie, padėk man iš širdies išstumti savanaudiškumą, kad ji būtų sklidina Tavo Dvasios.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Tikėkite Šventąja Dvasia

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.