Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Gyvybės duona


Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Jono 6,51

Jėzus ne kartą sako: „Aš esu gyvybės duona“ (Jn 6,48). Jėzus, turėdamas penkis kepalėlius duonos ir dvi žuvis, pamaitino 5000 žmonių. Visi ...


Vaistas nuo nusivylimo


Turėk drąsos ir pasitikėk Viešpačiu. Psalmynas 27,14

Kiekvienam žmogui kartais pritrūksta drąsos. Jos netekęs yra ne vienas didis Biblijos veikėjas: pvz., Mozė Sinajaus dykumoje; Elijas, kai i...


Neigiama išankstinė nuostata byloja apie silpnumą


Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Mato 7,1

Neigiama išankstinė nuostata byloja, kad žmogus prieš kažką nusistatęs iš anksto, dar nepasvėręs visų įrodymų ir faktų. Išankstinė neigiama...


Kur yra dangus (rojus)?


[...] todėl aš jums skiriu valdyti karalystę, kaip ir man yra ją skyręs Tėvas. Luko 22,29

Žmonės klausinėja, kur yra dangus (rojus). Šv. Rašte tiksliai nenurodyta, kur yra toji vieta. Kai kurie uolūs Biblijos skaitytojai išrinko ...


Visi yra nusidėję


Mes esame išgelbėti per tikėjimą Kristumi, o ne dėl savo gerų darbų. Romiečiams 3,28 (TLB)

Daugumai žmonių vis dar labai prie širdies mintis, kad žmogus iš prigimties yra geras. ...


Žmogui reikia Dievo


Kristus jūsų širdyse – vienintelė jūsų šlovės viltis. Kolosiečiams 1,27 (TLB)

Kaip pasaulis senas klausimas „Ar žmogus gali išsigelbėti pats, ar jam reikia Dievo?“ šiandien skamba kaip niekad garsiai ir įžūliai. Kol t...


Atsispyrimas pagundoms


[...] sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė – išmėgintą dorybę, išmėginta dorybė – viltį. O viltis neapgauna... Romiečiams 5,3-5

Dievas niekada nežadėjo patraukti iš mūsų kelio visas pagundas – net ir Kristus susidūrė su jomis. Biblija sako, kad Jis kaip ir mes buvo v...


Paguoda liūdesy


Kai šaukiausi, tu mane išklausei ir suteikei man drąsos. Psalmynas 138, 3

Visų mūsų gyvenime būna akimirkų, kai jaučiamės vieniši savo liūdesy. Mariją su Morta liūdesys apėmė po jų brolio Lozoriaus mirties. Morta ...


Palaiminti taikdariai


Kai einu ilsėtis, ramiai užmiegu, nes tu vienas, VIEŠPATIE, leidi be rūpesčio ilsėtis. Psalmynas 4, 9

Materialistiniame pasaulyje, kuris stengiasi nutraukti bet kokius diplomatinius santykius su Dievu, mes paprasčiausiai nebeturime kur trauk...


Ar jūs ieškote ramybės?


Nesvyruojantiems duodi ramybę... Izaijo 26,3

Ar jūs ieškote ramybės? Gal tikėjotės ramiai gyventi, užsidirbęs krūvą pinigų, tačiau taip nenutiko. Gal manėte, kad bus ramiau įgijus daug...


Surinktas turinys