Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Teisingumo Dievas


...palaimintas, kuriam Viešpats nuodėmės neįskaito! Romiečiams 4,8

Kartą, jau prieš daugelį metų, kelių policija mane sustabdė už greičio viršijimą, ir man teko stoti prieš teismą. Aš pripažinau savo kaltę....


Atbaigtas darbas


...jei kas neatgims iš aukštybės [arba „iš naujo“], negalės regėti Dievo karalystės. Jono 3,3

Žmogus išgelbėjamas tada, kai pasitiki Kristaus ant kryžiaus atbaigtu darbu. Išgelbėjimas (išganymas) – tai ne pojūčiai ar religinė ekstazė...


Ramybės Kunigaikštis


Neapykanta sukelia vaidus, o meilė uždengia visas kaltes. Patarlių 10,12

Neapkęsti, diskriminuoti tuos, kurie atrodo kitaip, kalba kitaip, kurių praeitis ar kilmė kitokia, kurie elgiasi kitaip nei didžioji daugum...


Kodėl kenčia teisieji?


[...] tvirtai viliamės jumis, nes žinome, kad, dalydamiesi kentėjimais, jūs dalysitės ir paguoda. 2 Korintiečiams 1,7

Klausimas „Kodėl kenčia teisusis?“ senas kaip pasaulis. O ir atsakymą galime rasti tik vienur – Šv. Rašte. Nereikia jo labai ilgai nagrinėt...


Ne per jaunas


Niekas tegul neniekina tavo jaunystės. Tiktai pats būk tikintiesiems pavyzdys... 1 Timotiejui 4,12

Lordas Čestertonas yra pasakęs tokius žodžius: „Tikiu atgaila ligos ar mirties patale, bet nenorėčiau per daug ja kliautis.“ Senatvėj ar/ir ...


Dievas jus girdi


[...] ko tik prašome pagal jo valią, jis mūsų išklauso. 1 Jono 5,14

Dievas per pranašą yra pasakęs: „Jeigu mano tauta melsis [...] aš išgirsiu savo dangaus buveinėje“ (2 Krn 7,14). Prieš atsiverčiant trims t...


Ką iš tikro padarė Dievas?


[...] amžina meile tavęs pagailėjau, - sako Viešpats, tavo Atpirkėjas. Izaijo 54,8

Jei Dievas yra visagalis ir visus myli, kyla klausimas, kodėl žmonėms leidžia pražūti. Bet kokie mūsų išvedžiojimai tuo klausimu tik atspind...


Mylėti artimą savo


Viešpats tepraturtina jus ir tepripildo meile vienų kitiems ir visiems... 1 Tesalonikiečiams 3,12

Viena didžiausių šių dienų psichologinių problemų – vienišumo jausmas. Vienas vertingiausių patarnavimų – gebėjimas išklausyti. Dauguma žmon...


Kas yra stabmeldystė?


O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, to ir aš išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. Mato 10,33

Stabmeldystė yra stabų garbinimas. O kas yra stabas? Tai bet kas, kas įsiterpia tarp mūsų ir Dievo. Dalykas, kuris laikomas dievu ir garbina...


Tvirta, amžina meilė


Tavo ištikimoji, tvirta ir amžina meilė siekia dangų. Psalmynas 36, 5 (TLB)

Jaunimas daug kalba apie meilę. Dauguma dainų yra apie meilę. Viktoras Hugo yra pasakęs tokius žodžius: „Pati didžiausia laimė – įsitikinima...


Surinktas turinys