Kokią turite viltį?


Dievo duotoji išgelbėjimo viltis mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras, prikabinantis mus ir išlaikantis arti Dievo. Hebrajams 6,19 (TLB)


Į ką sudėtos jūsų viltys? Kokia jūsų ateities viltis? Kokie lūkesčiai dėl valdžios, švietimo sistemos, asmeninių planų ar kokios nors organizacijos? Mano viltis glūdi Jėzaus Asmenyje, kuris šiandien sėdi Dievo dešinėje. Aš turiu viltį ir žinau, kad keliauju į dangų. O dabartiniame gyvenime man padeda Dievo Artumas. Kas būtų, jei neturėtume Biblijos? Kas būtų, jei nebūtų buvę Kristaus kryžiaus, iškovoto išgelbėjimo ir tuščio kapo. Kas būtų, jei neturėtume nieko, išskyrus paraginimą: „Stenkis iš visų jėgų, daryk, ką gali“. Liūdna būtų! Visai prasti popieriai. Laimė, šiandien turime viltį, atpirkimą ir ateitį. Naujasis Testamentas – nuostabi knyga, teikianti vilties, sužadinanti viltingą laukimą. Jūs esate įdomus Dievui! Viešpats nuoširdžiai domisi jumis.


Dienos malda

Dangiškas Tėve, skaitydamas Tavo Žodį suvokiu, kad pasaulis ir jo širdgėlos praeis. Įkvėpk mane skelbti aplinkiniams Tavo vilties žodžius.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Kokią turite viltį?

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.