Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Kur jūsų lobis?


Verčiau kraukitės lobį danguje... Mato 6,20

Dauguma jaunų žmonių savo gyvenimą kuria ant materializmo pamato. Įdomu tai, kad mūsų šalyje (JAV – vert. past.) žmonės jaučia didžiulį ne...


Meskite savo rūpesčius ant Jo


Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: jie nei sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? Mato 6,26

Kartą besidarbuodami britų geležinkelininkai po bėgiais aptiko strazdo lizdelį. Paaiškėjo, kad patelė ramiausiai sau perėjo vaikelius, virš...


Teisumo troškimas


Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. Apreiškimo 21,6

Dievas sako, kad teisumo sulauks tik tie, kurie jo trokšta. Dievas savo dangišką maną beria ne kur papuola. Jūs turite trokšti jos labiau u...


Apie gamtos stebuklus ir kitus dalykus


O visa, kas kitados parašyta [Šv. Rašte], mums pamokyti parašyta... Romiečiams 15,4

Gamtos pasaulyje veikia Dievo nustatyti dėsniai, ir mes galime juos stebėti. Ar jums kada nors yra tekę giedrą naktį užversti galvą ir steb...


Išminties pradžia


Jo [Dievo] dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo iš Dievo kylančia išmintimi... 1 Korintiečiams 1,30

Esu įsitikinęs, kad žmogui svarbu baigti mokslus, verta siekti išsilavinimo, tačiau nevalia jo paversti savo dievaičiu. Johnas Dewey‘is išs...


Gyvenimą keičianti jėga


Juk Kristus numirė ir atgijo, kad būtų mūsų Viešpats tiek mums gyviems esant, tiek mums numirus. Romiečiams 14,9 (TLB)

Biblija ne kartą pabrėžia ir užtvirtina faktą apie Kristaus kūnišką prisikėlimą. ...


Sielos skurdas


Deja, mano tauta paika! Manęs jie nepažįsta! Jeremijo 4,22

Koks apgailėtinas žmogus, kurio reikmė tiesiog akis kitiems bado, bet pats jis to nepastebi. Ar prisimenate Samsoną? Stovėdamas Soreko slėn...


Neužtarnauta pagalba iš Dievo


Jūs juk esate išgelbėti malone... Efeziečiams 2,8

Malonė – tai neužtarnauta pagalba iš Dievo, nepelnyta Dievo paslauga žmogui. Vien Naujajame Testamente šį žodį sutinkame daugiau kaip 170 k...


Naujas pasaulis


Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. 1 Korintiečiams 2,9

Priešpaskutiniame Biblijos skyriuje skaitome tokius žodžius: „Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išn...


Amžinas faktas


Kas tiki [Dievo] Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą... Jono 3,36

Šiandien krikščionybė lyginama su kitomis religijomis kaip niekad anksčiau. Kai kurie taip vadinami krikščionių lyderiai stengiasi prastumt...


Surinktas turinys