Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Beribė Dievo meilė


Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais. Jono 1,12

Kas galėtų apibūdinti ar išmatuoti Dievo meilę? Dievas yra meilė. Tačiau tai nereiškia, kad viskas saldu, gražu ir kad Dievas nebaus už nuo...


Jėzus niekada nesikeičia


Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Hebrajams 13,8

Biblija skelbia: „Kaip žmonėms skirta kartą mirti...“ Tokie žodžiai tūlam skamba baisiai ir beviltiškai. Šimtai filosofijų ir religijų suku...


Tyra širdis


... išsilaikyk tyras. 1 Timotiejui 5,22

Fariziejai nebuvo laimingi žmonės. Jų kaktos būdavo nuolatos surauktos, nervai įtempti, viltys sužlugdytos. Jie nuolatos apmaudaudavo, buvo...


Dieve atrandamas pasitenkinimas


... ir pabudęs būsiu laimingas dėl tavo Artumo. Psalmynas 17,15

Argi ne logiška tikėti, kad mus perkurti gali tik Tas, kuris mus ir sukūrė? Sugedus laikrodžiui, jūs juk nenešate jo pas kalvį. Jei mašiną ...


Tvirta laikysena


Todėl imkitės visų Dievo ginklų ir kaukitės su priešu, kai tik jis puls. O kai viskas pasibaigs, visa nugalėję, jūs ir toliau tvirtai stovėsite. Efeziečiams 6,13 (TLB)

Danielius ir jo draugai susidūrė su pagunda išsižadėti dieviško palikimo, tačiau atsisakė tai padaryti. Jie buvo pasirengę mieliau į karštą...


Mums reikia tikėjimo!


Jėzus jiems atsakė: „Turėkite tikėjimą Dievu!“ Morkaus 11,22

Dr. Wernheris von Braunas, viena ryškiausių figūrų kosmoso technologijų srityje, kartą pasakė: „XIX a. materialistai ir XX a. marksistai mė...


Savitvarda


Ar dera tau šitaip širsti? Jonos 4,4

Kiekvienas žmogus kartais širsta – ir nieko čia keisto. Vieni žmonės pasižymi ūmesniu būdu, kiti ramesni, tačiau visi kartais supykstame. D...


Regėjimas akliesiems


Viena žinau: buvau aklas, o dabar regiu. Jono 9,25

Iš visos širdies stengiuosi paaiškinti, koks džiaugsmas yra sekti paskui Kristų: tas jaudulys, tas virpulys iš laimės, tas linksmumas... Aš...


Pasitenkinimo paslaptis


[...] (meldžiu, kad pažintumėte), kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Ja jis prižadino Kristų iš numirusių. Efeziečiams 1,19-20

Jėzus savo mokinius perspėjo, kad pasaulis jų neapkęs, kad jie bus tarsi avys tarp vilkų: juos suiminės, plaks, išstatys priešais valdytoju...


Pasiruošę ledo pajudėjimui


Ramybės Dievas [...] tepadaro jus tinkamus viskam, kas gera, idant vykdytumėte jo valią; tenuveikia mumyse, kas jo akims patinka per Jėzų Kristų. Hebrajams 13,20-21

Kai buvau mažas, pasirodė naujas išradimas – radijas. Visi namiškiai susirinkdavo aplink radijo imtuvą, ir vienas kuris nors pradėdavo suki...


Surinktas turinys