Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Klusnumo džiaugsmas - 2 dalis


Dievas reikalauja klusnumo ir nori, kad paklustume Jo žodžiui. Nei malda, nei tarnystė, nei išpažintis nepakeis Viešpaties įsakymų vykdymo. Ar kada nors manėte, kad klusnumas Dievui yra bauginanti našta? Šioje laidoje kalbėsime apie kitą klusnumo pusę ir pamatysime, kad tų, kurie nutarė Jam paklusti, laukia nuostabus atlygis. Likite su mumis ir sužinosite, kaip patirti KLUSNUMO DŽIAUGSMĄ.Rašto vietos: Luko 5,1-11;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Klusnumo džiaugsmas - 1 dalis


Dievas Abromui pasakė: „Eik iš savo gimtojo krašto, savo tėvo namų, į kraštą, kurį tau parodysiu“. Išgirdęs šiuos žodžius jis tikriausiai stebėjosi, kur eiti ir ką daryti ir ar jo šeima tai supras? Nepaisydamas visų klausimų ir susirūpinimo, Abromas pakilo ir išėjo į nežinomą vietą. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad ir mes turėtume Dievui atsakyti klusnumu. Turime būti pasirengę sutikti ir paklusti viskam, ko Jis prašo ar reikalauja.

Rašto vietos: Luko 5,1-11;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Klusnumo mokykla - 2 dalis


Kokios mintys kyla išgirdus žodį „įprotis“? Dažniausiai šis žodis asocijuojasi su tuo, kas žalinga ir pražūtinga. Tačiau iš tikrųjų yra ir gerų įpročių, kurie tapę mūsų gyvenimo būdu, suteikia didelės naudos. Šioje laidoje kalbėsime apie paklusnumą Dievui.

Kai kasdienis sekimas Dievu tampa įpročiu, susiformuoja gyvensenos modelis, padėsiantis paklusti Jam tuomet, kai priimame itin reikšmingus sprendimus. Likite su mumis ir sužinosite, kaip sėkmingai mokytis KLUSNUMO MOKYKLOJE.

Rašto vietos: Hebrajams 11, 8; 2 Timotiejui 2, 12; Luko 14, 25-26; Hebrajams 12, 5-6;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Klusnumo mokykla - 1 dalis


Tik pagalvokite, koks sudėtingas gamyklos ar pramoninių patalpų statybų procesas. Nė vienas rangovas nesiims statybų iš pradžių nuodugniai neišstudijavęs brėžinių. Net ir prasidėjus darbams, statybų vadovas atliekamus darbus nuolat tikrina su projektu, kad objektas būtų laiku ir tinkamai baigtas. Taip ir tikintiesiems dera nuolat studijuoti Šventąjį Raštą, kad jų gyvenimas atitiktų Dievo sumanymą. Likite su mumis ir sužinosite, ko išmokstama KLUSNUMO MOKYKLOJE.Rašto vietos: Pakartoto Įstatymo 28,1-2; Psalmės 62,1-8; Izaijo 1,18-20; Romiečiams 2,8-9;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievo davimo planas


Šioje laidoje kalbėsime apie Dievo davimo planą bei aptarsime sėjos bei pjūties principą.

Dievas nieko nedaro bet kaip ir neaiškiai. Jis pateikia savo valios planą, kuris galioja ir aukojant. Šioje laidoje sužinosime, koks tas planas ir kaip jį galima įgyvendinti.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 16,1-4;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Didžiausia gyvenimo investicija


Daugelis žmonių labai daug laiko praleidžia rūpestingai planuodami savo būsimas investicijas. Labai išmintinga ruoštis ateičiai ir rūpintis šeima, tačiau tikintysis neturėtų rūpintis vien tik materialaus turto įgijimu. Šventajame Rašte pasakyta, kad tikrieji turtai yra gyvenimo investicijos į amžinąsias vertybes. Kai surizikuojame ir investuojame į kitų gyvenimą, Dievas garantuoja amžiną naudą. Likite su mumis ir išgirsite, kaip sukurti patvarias amžinųjų lobių investicijas.

Rašto vietos: Jono 1,35-42;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievoto žmogaus charakteris


Evangelijos pagal Matą 5-ame skyriuje nuo 13-os iki 14-os eilutės skaitome, kad Jėzus pasakė: „Jūs - žemės druska. Jei druska netektų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs - pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno“. Mūsų santykiai su žmonėmis turi būti pasūdyti ir apšviesti Evangelija. Vadinasi, kiekvienam sutiktam turime daryti dievotą įtaką. Ši laida paragins ištirti save ir įvertinti, ar esate dievotas.Rašto vietos: Psalmių 1;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip priimti kritiką ir gyrių - 2 dalis

Temos:

Visiems patinka pripažinimas ir pagyrimai už pasiekimus. Tačiau krikščionims gyrius spendžia spąstus - puikybę. Keli žodžiai tų, kuriais žavimės gali paskatinti ir pakurstyti mūsų ego ir tada atsiduriame prie kritimo ribos. Patarlių knygos 8-o skyriaus 13-oje eilutėje parašyta: „Pagarbiai bijoti Viešpaties reiškia nekęsti to, kas pikta. Puikybės, įžūlumo, blogo elgesio ir suktos kalbos aš nekenčiu“. Ar dėl to, kad Dievas priešinasi puikybei, turėtume atsisakyti pripažinimo? Šioje laidoje toliau kalbėsime apie tai KAIP PRIIMTI KRITIKĄ IR GYRIŲ.

Rašto vietos: Patarlių 15,22; 27,2;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip priimti kritiką ir gyrių - 1 dalis

Temos:

Bendradarbis pasiveda mus į šalį ir išsako savo nepasitenkinimą dėl mūsų aprangos. Draugas abejoja mūsų nauju evangelizmo projektu, o sutuoktinis nepritaria elgsenai bendruomenės iškyloje. Dažnai pastabos ir komentarai yra nepageidaujami ir kelia susierzinimą, dėl to į juos reaguojame su apmaudu ar net pasipiktinimu. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, KAIP PRIIMTI KRITIKĄ IR GYRIŲ. Jei mokame tinkamai reaguoti į pataisymus, tai skatina mūsų dvasinį augimą.

Rašto vietos: Patarlių 15,22; 27,2 ;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tie, kurie niekada negirdėjo


Radijas, televizija, palydovinė transliacija ir internetas suteikia galimybę išgirsti Evangelijos žinią, tačiau pasaulyje vis dar apstu žmonių, kurie negali naudotis moderniomis technologijomis. Kai kuriems net neprieinamos Biblijos ar krikščioniška literatūra. Argi jie atsakingi prieš tiesą, kurios niekada negirdėjo? Šioje laidoje studijuosime Laiško romiečiams 1-ą skyrių ir sužinosime, kas laukia tų, kurie niekada negirdėjo Evangelijos.Rašto vietos: Romiečiams 1,18-25;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys