Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Klusnumo mokykla - 1 dalis


Tik pagalvokite, koks sudėtingas gamyklos ar pramoninių patalpų statybų procesas. Nė vienas rangovas nesiims statybų iš pradžių nuodugniai neišstudijavęs brėžinių. Net ir prasidėjus darbams, statybų vadovas atliekamus darbus nuolat tikrina su projektu, kad objektas būtų laiku ir tinkamai baigtas. Taip ir tikintiesiems dera nuolat studijuoti Šventąjį Raštą, kad jų gyvenimas atitiktų Dievo sumanymą. Likite su mumis ir sužinosite, ko išmokstama KLUSNUMO MOKYKLOJE.Rašto vietos: Pakartoto Įstatymo 28,1-2; Psalmės 62,1-8; Izaijo 1,18-20; Romiečiams 2,8-9;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievo davimo planas


Šioje laidoje kalbėsime apie Dievo davimo planą bei aptarsime sėjos bei pjūties principą.

Dievas nieko nedaro bet kaip ir neaiškiai. Jis pateikia savo valios planą, kuris galioja ir aukojant. Šioje laidoje sužinosime, koks tas planas ir kaip jį galima įgyvendinti.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 16,1-4;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Didžiausia gyvenimo investicija


Daugelis žmonių labai daug laiko praleidžia rūpestingai planuodami savo būsimas investicijas. Labai išmintinga ruoštis ateičiai ir rūpintis šeima, tačiau tikintysis neturėtų rūpintis vien tik materialaus turto įgijimu. Šventajame Rašte pasakyta, kad tikrieji turtai yra gyvenimo investicijos į amžinąsias vertybes. Kai surizikuojame ir investuojame į kitų gyvenimą, Dievas garantuoja amžiną naudą. Likite su mumis ir išgirsite, kaip sukurti patvarias amžinųjų lobių investicijas.

Rašto vietos: Jono 1,35-42;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievoto žmogaus charakteris


Evangelijos pagal Matą 5-ame skyriuje nuo 13-os iki 14-os eilutės skaitome, kad Jėzus pasakė: „Jūs - žemės druska. Jei druska netektų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs - pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno“. Mūsų santykiai su žmonėmis turi būti pasūdyti ir apšviesti Evangelija. Vadinasi, kiekvienam sutiktam turime daryti dievotą įtaką. Ši laida paragins ištirti save ir įvertinti, ar esate dievotas.Rašto vietos: Psalmių 1;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip priimti kritiką ir gyrių - 2 dalis

Temos:

Visiems patinka pripažinimas ir pagyrimai už pasiekimus. Tačiau krikščionims gyrius spendžia spąstus - puikybę. Keli žodžiai tų, kuriais žavimės gali paskatinti ir pakurstyti mūsų ego ir tada atsiduriame prie kritimo ribos. Patarlių knygos 8-o skyriaus 13-oje eilutėje parašyta: „Pagarbiai bijoti Viešpaties reiškia nekęsti to, kas pikta. Puikybės, įžūlumo, blogo elgesio ir suktos kalbos aš nekenčiu“. Ar dėl to, kad Dievas priešinasi puikybei, turėtume atsisakyti pripažinimo? Šioje laidoje toliau kalbėsime apie tai KAIP PRIIMTI KRITIKĄ IR GYRIŲ.

Rašto vietos: Patarlių 15,22; 27,2;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip priimti kritiką ir gyrių - 1 dalis

Temos:

Bendradarbis pasiveda mus į šalį ir išsako savo nepasitenkinimą dėl mūsų aprangos. Draugas abejoja mūsų nauju evangelizmo projektu, o sutuoktinis nepritaria elgsenai bendruomenės iškyloje. Dažnai pastabos ir komentarai yra nepageidaujami ir kelia susierzinimą, dėl to į juos reaguojame su apmaudu ar net pasipiktinimu. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, KAIP PRIIMTI KRITIKĄ IR GYRIŲ. Jei mokame tinkamai reaguoti į pataisymus, tai skatina mūsų dvasinį augimą.

Rašto vietos: Patarlių 15,22; 27,2 ;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tie, kurie niekada negirdėjo


Radijas, televizija, palydovinė transliacija ir internetas suteikia galimybę išgirsti Evangelijos žinią, tačiau pasaulyje vis dar apstu žmonių, kurie negali naudotis moderniomis technologijomis. Kai kuriems net neprieinamos Biblijos ar krikščioniška literatūra. Argi jie atsakingi prieš tiesą, kurios niekada negirdėjo? Šioje laidoje studijuosime Laiško romiečiams 1-ą skyrių ir sužinosime, kas laukia tų, kurie niekada negirdėjo Evangelijos.Rašto vietos: Romiečiams 1,18-25;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip elgtis su netikinčiaisiais


Nūdien bažnyčią labiausiai nuvilia tai, kad pasauliui nereikia Dievo. Dažnas žmogus bažnyčią traktuoja kaip nereikalingą gyvenimo dalį ir dėl to nenori su Dievu turėti nieko bendra. Deja, dažnai dėl to kalti esame mes, tikintieji.

Rašto vietos: Kolosiečiams 4,5-6;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų didis išganymas


Ar prisimenate, kaip vaikystėje laukdavote gimtadienio, skaičiuodavote dienas ir svajodavote apie dovanas? Galiausiai toji išsvajotoji diena ateidavo, tačiau šventė greitai baigdavosi. Renginys, kuris būdavo toks svarbus, tapdavo tolimos praeities prisiminimu.

Taip ir mes dažnai vertiname savo išgelbėjimą. Laikui bėgant šio gyvenimą keičiančio įvykio svarba išblėsta. Likite su mumis ir sužinosite, kaip gyventi, kad mūsų didžio išganymo stebuklo reikšmė ir svarba niekada neišblėstų.

Rašto vietos: Hebrajams 2,1-3;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip atlikti Dievo darbą jo nustatytu būdu


Ar jaučiate, kad Dievas kreipia jus į konkrečią tarnystę? Jei taip, ar sėkmingai atlikote jums skirtą užduotį? O gal nežinote, kokią tarnystę Dievas jums yra davęs? Jei esate Dievo vaikas, tikrai ją turite. Tai gali būti užduotis užauginti dievotus vaikus, plėtoti verslą pagal Dievo principus ar dalytis tikėjimu su savo draugais ir bendradarbiais. Nesvarbu, ką darote, sėkmė priklauso nuo vieno dalyko - DIEVO DARBAS TURI BŪTI ATLIEKAMAS JO NUSTATYTU BŪDU. Ši žinia skirta pastoriams, tačiau išgirstus principus gali taikyti kiekvienas Dievo vaikas.Rašto vietos: Zacharijo 4,5-7;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys