Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Dievo valia - tai didis atradimas - 1 dalis


Jei paprašytume tikinčiuosius įvardyti tai, kas jiems sunkiausia, daugelis atsakytų, jog tiksliai nežino, kokia Dievo valia jų gyvenimui. Šioje laidoje prisiminsime, kad Viešpats niekada neplanavo, kad Jo valia liktų paslėpta ir nežinoma. Tiesą sakant, dauguma mūsų klausimų apie Dievo planus žmogaus gyvenimui jau atsakyti Šventajame Rašte. Pasilikite su mumis ir sužinosite, kaip bibliniai dėsniai ir principai veikia mūsų asmeninius sprendimus.Rašto vietos: Romiečiams 12,1-2;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Pasirengimas mūšiui - 2 dalis


Šioje laidoje toliau kalbėsime apie tai, kad visi tikintieji turi bendrą priešą. Biblijoje jis vadinamas įvairiai: apgaviku, tamsos kunigaikščiu, Liuciferiu, o dažniausiai - šėtonu. Visi patiriame šio klastingo priešo antpuolius ir nuolat su juo kovojame. Ar atsilaikote prieš savo sielos priešą? Ar esate pasiruošęs laimėti kasdieniuose susirėmimuose? O galbūt net nenumanote, jog jis yra šalia?

Rašto vietos: Efeziečiams 6,10-18;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Pasirengimas mūšiui - 1 dalis


Gyvename visuomenėje, kurioje reklamuojamas karas. Kino filmuose, romanuose, televizijos laidose karas pateikiamas kaip nuostabus ir iššūkį metantis nuotykis. Tačiau tie, kurie iš tiesų jį patyrė, žino, jog tai šiurpi ir skausminga tikrovė. Norint pasiekti pergalę reikia tinkamai pasirengti ir apsiginkluoti. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad kiekvienas tikintysis yra įtrauktas į dvasinę kovą, ir norėdami nugalėti turime pasirengti mūšiui. Be to, sužinosime, kokia mums suteikta ginkluotė, padedanti mūšiuose nugalėti priešą šėtoną.

Rašto vietos: Efeziečiams 6,10-18;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mirtis ant kryžiaus


Daugelis krikščionių dėl juos pavergusių įpročių ir požiūrių negali patirti džiaugsmo ir ramybės, kuriuos Dievas yra numatęs savo vaikams. Šioje laidoje įvardysime raktą, kuriuo atrakinsite kalėjimo duris ir nebevergausite nuodėmei. Šioje laidoje išgirsite, kas Biblijoje sakoma apie gyvenimą ant kryžiaus. Kristaus kryžius yra krikščionio pergalės pradžia. Likite su mumis ir sužinosite, kaip esate susijęs su Jėzaus Kristaus mirtimi ant kryžiaus, palaidojimu ir prisikėlimu.Rašto vietos: Romiečiams 6;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tikrasis karas


Ar žinote, kad esate kovos įkarštyje? Šis karinis konfliktas vyksta be raketų ir tankų, tačiau dėl to jis nepraranda tikrumo. Karas buvo paskelbtas ir fronto linija nubrėžta seniai, dar prieš žmonijos atsiradimą. Šiame kare dalyvaujame ir mes.

Koks tai konfliktas ir kaip jis mus veikia? Šioje laidoje kalbėsime apie šią kovą ir jos reikšmę tikintiesiems, nustatysime, kur yra mūšio laukas ir kokius ginklus prieš mus naudoja priešas. Taip pat išsiaiškinsime, kas yra mūsų priešas ir kokia jo strategija. Tad pasilikite su mumis ir sužinosite nematomo priešo taktiką ir mūšio planą tikrame kare.

Rašto vietos: 1 Petro 5, 8–9;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip atsispirti velniui


Visi Dievo vaikai kasdien susiduria ir kovoja su galingu priešu. Ar žinote, kas jis yra? Ar savo gyvenime atpažįstate jo antpuolius? Šioje laidoje įvardysime tikrąjį tikinčiųjų priešą - velnią - ir išsiaiškinsime jo taktiką bei strategiją. Nors šis priešas galingas, mes nesame vieni. Šventajame Rašte aiškiai pasakyta, kad pergalė priklauso mums, o velnias yra apgavikas ir melo tėvas. Likite su mumis ir sužinosite, KAIP JAM PASIPRIEŠINTI.

Rašto vietos: 1 Petro 5,8-9;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip įveikti savo baimes - 2 dalis


Dievas pirmas padeda įveikti baimę. Mums tereikia priimti Jo meilę, kuri pasireiškė per Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus auką. Priėmę šią išganymo dovaną patirsime, jog baimė ir tobula Dievo meilė tiesiog nesuderinamos. Dėkojame, kad esate su mumis ir tikimės, jog sužinoję KAIP ĮVEIKTI SAVO BAIMES įgysite drąsos ir pasitikėjimo.Rašto vietos: Psalmių 27,1-3;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip įveikti savo baimes - 1 dalis


Kai puola priešas, mums reikia Dievo padrąsinimo, kuris pašalina visas mūsų baimes. 46-oje psalmėje nuo 2-os iki 4-os eilutės skaitome: „Dievas - mūsų prieglauda ir stiprybė, visada artima pagalba varguose. Todėl nebijome, nors žemė sverdėtų, nors kalnai griūtų į jūrų gelmę, net jei jų vandenys šėltų ir putotų, kalnai drebėtų nuo jų šėlsmo“.

Likite su mumis ir sužinosite, KAIP ĮVEIKTI SAVO BAIMES.

Rašto vietos: Psalmių 27,1-3;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Pažiūrėkime savo baimėms į akis


Baimė - tai labai realus jausmas. Jis labai stiprus, bet ne visada blogas. Baimė - tai apsauginė reakcija, raginanti išvengti suvokiamos grėsmės. Deja, daugelio žmonių gyvenime baimė yra lyg tvirtovė. Pavojui praėjus ši emocija nenuslūgsta, bet ir toliau kyla nerimas bei įtampa. Tokio pobūdžio nuogąstavimai neleidžia pasitikėti Dievo apsauga bei meile.

Likite su mumis ir sužinoję tinkamus būdus KAIP PASIŽIŪRĖTI SAVO BAIMĖMS Į AKIS pajusite palengvėjimą.

Rašto vietos: Izaijo 41,10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų dvasinė branda - 2 dalis


Išganymas - tai Dievo darbas, kuriuo mums suteikiamas nuodėmių atleidimas ir bendrystė su Juo, tačiau tai tik krikščioniško gyvenimo pradžia. Tapę krikščionimis pradedame nuostabią viso gyvenimo kelionę su Viešpačiu. Deja, dauguma tikinčiųjų tenkinasi tik išgelbėjimu ir nesiekia tikrosios bičiulystės su Dievu, be kurios neauga dvasiškai. Ar jūs artėjate prie Dievo, ar nuo Jo tolstate? Pasilikite su mumis ir klausydami šios laidos įvertinkite savo dvasinį augimą.

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys