Gebėjimas tikėti


[...] širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių... Romiečiams 10,9

 


Neįmanoma tikėjimu iššaukti ką nors į būtį. Evangelija atsirado ne todėl, kad žmonės karštai to tikėjosi. Kristaus kūno nebebuvo kape ankstų pirmųjų Velykų rytą ne todėl, kad to vylėsi ir tikėjo saujelė ištikimųjų. Prieš patikint, turi būti įvykęs faktas. Be tikėjimo objekto mes psichologiškai esame nepajėgūs kuo nors patikėti. O krikščionių tikėjimo objektas yra Kristus. Tikėjimas yra kur kas daugiau nei vien tik intelektualinis Kristaus teiginių įvertinimas. Jūs esate raginami patikėti ne kuo nors neįtikėtinu, o istoriniu faktu, kuris tikrovėje pranoksta visą žmonijos istoriją. Tikėjimas reiškia, kad mes priimame Kristaus teiginius ir atsiduodame jiems. Kristaus pažinti penkiais fiziniais pojūčiais neįmanoma, užtat Jį galime pažinti šeštuoju Dievo duotu pojūčiu – gebėjimu tikėti.


Dienos malda

Kai nukreipiu akis į Tave, Viešpatie, mano tikėjimas nesvyruoja. Kai tik nuleidžiu akis nuo tavęs, aš klumpu. Leisk man naujai pažvelgti ir suvokti jėgą, prikėlusią Tave iš numirusių.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Gebėjimas tikėti

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.