Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Namai


Meilė niekada nesibaigia. 1 Korintiečiams 13,8

Pirmoji taisyklė siekiantiems sukurti laimingus namus skelbia, kad meilę privalu taikyti praktiškai, įgyvendinti. Namai, statomi ant laukin...


Jo meilės patvirtinimas


VIEŠPATS mano šviesa ir išgelbėjimas, tad ko turėčiau bijotis? Psalmių 27,1

Šiandien daugybė žmonių gyvena kaustomi baimės. Neseniai psichiatrijos specialistų atlikto tyrimo duomenimis, dažniausiai jų pacientai yra ...


Paprasta, gera žinia


Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje! Jono 15,9

Garsus šveicarų teologas dr. Karlas Barthas buvo bene didžiausias ir žymiausias teologas savo kartoje ir didis filosofas. Ne visuomet sutik...


Tikro gyvenimo paslaptis


Dieve, tu mano Dievas, tavęs aš ieškau; mano siela tavęs ilgisi... Psalmynas 63,2

Yra krikščionių, kurie vis dar nesuvokia kasdienio pasišventimo reikšmės. Kartą vienas policijos pareigūnas manęs pasiteiravo, kur slypi pe...


Sklidini Kristaus


... pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, į tikslą... Filipiečiams 3,13

Vieną po kito plėšdami kalendoriaus lapelius, norom nenorom pripažįstame, kad mūsų dienos šioje žemėje yra suskaičiuotos. Psalmių autorius ...


Dievas myli tave!


Mes esame pažinę ir įtikėję meilę, kuria Dievas mus myli. 1 Jono 4,16

Kol gyvas, neabejok didžia Dievo meile, nes ji – nekintanti Jo savybė (kaip ir šventumas). Jei ne Dievo meilė, nė vienas iš mūsų neturėtume...


Kam reikalingas Šv. Raštas?


O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus... Jono 20,31

Dievas pasirūpino, kad būtų užrašytas Šv. Raštas (Biblija), kuriame juodu ant balto būtų išdėstytas Dievo paruoštas žmonijos atpirkimo plan...


Dievas skolingas nelieka


Visos žemės dešimtinės [...] priklauso VIEŠPAČIUI. Kunigų 27,30

Mes turime išmokti protingai tvarkyti savo finansus. Kai pinigai išmintingai investuojami ir kai jais dalijamasi Dievo šlovei, turtas neša ...


Vaistas nuo visų ligų


Jis [Dievas] [...] per Mesiją Jėzų paskelbė ramybės gerąją naujieną. Šitas yra visų Viešpats. Apaštalų darbų 10,36

Būtų puiku, jei rastume vaistą nuo visų žmogų kamuojančių ligų ir bėdų, tiesa? Pavyzdžiui, kaip būtų gerai, jei būtų toksai skiepas: bakste...


Atraskite ramybę su Dievu


Telaimina VIEŠPATS savo tautą ramybe! Psalmynas 29,11

Kaip atrasti ramybę su Dievu? Pirmiausia turime liautis priešinęsi. Mes turime pasiduoti. Mes turime tarnauti. Į priekį žengti mus turi ska...


Surinktas turinys