Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Ieškokite Dievo


Žinokite, kad VIEŠPATS – Dievas. Jis mus sukūrė, ir mes priklausome jam. Psalmynas 100,3

Kai manęs kas nors paklausia, iš kur žinau, kas yra Dievas ir koks Jis, vis prisimenu pasakojimą apie berniuką ir aitvarą. Buvo graži diena...


Meilės poreikis


Išsilaikykite Dievo meilėje... Judo 1,21

Viena sutuoktinių pora panoro įsivaikinti berniuką. Nuvykę į vaikų namus, jie susėdo pasikalbėti su išsirinktu vaiku. Vyras ir žmona su užs...


Amžina taika


Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėlei Kristaus kraujo. Jis yra mūsų sutaikymas. Efeziečiams 2,13-14

Tuščios kalbos apie sutaikymą pasauliui taikos neatneš. Glazge, Škotijoje, kartą jau matėme po Šv. Jurgio aikštę marširuojančius komunistus...


Poreikio suvokimas


Kvailys savo širdyje sako: „Dievo nėra!“ Tokie sugedę, jie šlykščiai elgiasi. Psalmynas 53,2

Esame lyg ta skruzdėlė ant dulkių gumulėlio kosmose. Įgyjame daktaro laipsnį ir išdidžiai vaikštinėdami scenoje postringaujame: „Ar Dievas ...


Dievo buvimo apraiškos gamtoje


Savo didingumu apdengei dangaus aukštybes. Psalmynas 8,2

Pro mikroskopą galime pamatyti visai kitą, plika akimi neįžiūrimą pasaulį, pasižymintį savita tvarka. Pvz., net ir mažiausia snaigė sudaryt...


Dievas, ramybės ir taikos sergėtojas


Nesvyruojantiems duodi ramybę ir teiki gerovę, nes jie tavimi pasitiki. Izaijo 26,3

Kiekvienas turime ego, savąjį „aš“. Tačiau tai nereiškia, kad turime būti egoistai, kažkaip save sureikšminti, dievinti, galvoti vien apie ...


Nuolatos budėkite


Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. 1 Petro 5,8

Lankydamasis vienoje Havajų ligoninėje, aš dar kartą perskaičiau apie tragiškus Perl Harboro įvykius, kai buvo subombarduota JAV flotilė. T...


Kvestionavimas


Leisk man vėl džiaugtis tavo išganymu, tepalaiko mane nori dvasia. Psalmynas 51,14

Nieko keisto, kad jaunas žmogus kartais nuklysta nuo to, ko buvo mokytas. Tam gali būti aibė priežasčių. Matyt, kažkas priverčia netikėjimu...


Skolos našta


[...] kuris atidavė save už mūsų nuodėmes... Galatams 1,4

Kartą vienas pirklys iš Antverpeno karaliui Karoliui V paskolino nemažą pinigų sumą. Atėjus laikui grąžinti skolą, paaiškėjo, kad karalių i...


Dievas, mūsų pagalba


Bet aš esu lyg vešlus alyvmedis, augantis Dievo Namuose. Aš pasitikiu ištikimąja Dievo meile per amžių amžius. Psalmynas 52,10

Atsiverskite Šv. Raštą ir perskaitykite pasakojimus apie žmones, kurie vieni bedieviškoje aplinkoje, tačiau su gyvojo Dievo pagalba kalnus ...


Surinktas turinys