Nuostabus Gelbėtojas!


Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Luko 24,46

 


Kokia galia kryžius, anksčiau laikytas kankinimo ir gėdos instrumentu, virto šlovingiausiu ir mylimiausiu simboliu? Romėnai prieš ir po įvykių ant Golgotos kalvos nukryžiavo tūkstančius žmonių. Jei Jėzus iš tikro nebūtų prisikėlęs iš numirusių, joks sveiko proto žmogus nebūtų gyręsis tokiu pasišlykštėjimą keliančiu daiktu, kaip krauju suteptas medinis kryžius. Savo prisikėlimo iš kapo stebuklu Kristus užantspaudavo ir užtvirtino mums suteikiamą nuodėmių atleidimą. Negyvas Kristus negalėtų būti mūsų Gelbėtojas. Uždaras kapas nebūtų atvėręs dangaus. Nutraukdamas mirties pančius, Jėzus kartą ir visiems laikams įrodė nugalėjęs nuodėmę. Auka ant Golgotos kryžiaus pasiekė Dievo numatytąjį tikslą. Išpirka už mūsų nuodėmes buvo sumokėta ir Dievo priimta. Aleliuja! Nuostabus mūsų Gelbėtojas!


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, te tuščias kryžius man nuolatos primena apie Tavo kentėjimus ir Tavo iškovotą pergalę.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Nuostabus Gelbėtojas!

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.