Kiekvienoje sieloje yra laimės ir prasmės troškulys.

— Tomas Akvinietis