Žvelkite giliau


Atmerk man akis, kad tavo Žodyje pamatyčiau nuostabius dalykus. Psalmynas 119, 18 (TLB)

 


Yra žmonių, kurie dvejoja, kad Biblija yra tikras Dievo Žodis. Tokiems dažniausiai labai sunku Dievui priskirti tai, ką sugeba atlikti patys. Jeigu jus kamuoja abejonės ir jūs nesate tikras dėl Šv. Rašto įkvėptumo, tai atsiverskite jį dar kartą. Pamėginkite į jį pažvelgti iš perspektyvos žmogaus, kuris visą gyvenimą spoksojęs į purviną balą, staiga pirmąkart gyvenime atsiduria priešais bekraštį vandenyną. Galbūt jūs dar tik akies krašteliu pamatėte neribotą Dievo jėgą? Galbūt dar tik visai neseniai pradėjote suvokti, kas Jis yra? Nes jei Dievas yra Dvasia, kaip skelbė Jėzus, tai neturėtų kilti klausimų ir dvejonių dėl Jo apvaizdos, Jo suverenumo, dalyvavimo žmonių reikaluose ir įkvėpimo, užėjusio žmonėms, kurie užrašė Šv. Raštą. Viskas susidėlioja į savo vietas, kai žmogus suvokia, koks yra Dievas.


Dienos malda

Mano Tėve ir mano Dieve, man kasdien skaitant Šv. Raštą, meldžiu, atverk mano akis, kad regėčiau Tavo šlovę ir begalinę Tavo meilę.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Žvelkite giliau

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.