Didžiausias žmonijos poreikis


Dievas juk nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Jono 3,17

 


Galite pastatyti po vidurinę mokyklą ir universitetą kiekviename miesto rajone, tačiau vien tik švietimas nėmaž nesustabdys moralinio žmogaus sugedimo. Švietimas nėra tikras švietimas, jei ignoruoja svarbias žmogaus prigimties dalis. Dalinis švietimas gal net žalingesnis nei jokio, jei lavinamas tik protas, be neugdoma siela, neduodama peno dvasiai. Žmonių civilizavimas jiems neatsivertus į Kristų prilygsta vilkų virtimui ėriukais, pakeičiant vien išorę: nuprausiant juos ir aprengiant vilna.

„Palaiminti gailestingieji; jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5,7). Gailestingumas, kurio taip reikia pasauliui, yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, meilė ir ramybė. Labiausiai pasauliui reikia Kristaus visa iš pagrindų keičiančios ir atnaujinančios jėgos.


Dienos malda

Gailestingasis Viešpatie, noriu būti sklidinai pripildytas Tavo meilės kitiems.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Didžiausias žmonijos poreikis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.