Šviesa ir šešėlis


Tvirtai stovėk, būk apdairus, nebijok kentėti dėl Viešpaties. Vesk kitus pas Kristų. 2 Timotiejui 4,5 (TLB)

 


Visuose šedevruose galima įžvelgti šviesos ir šešėlių žaismą. Laimingo žmogaus gyvenimas kupinas ne tik skaisčios šviesos, jo grožį padeda kurti ir šviesa, ir šešėliai. Sakoma, kad muzikantams bene puikiausi kūriniai gimsta iš liūdesio. Fanny Crosby širdis tiesiog liepsnojo dėl Kristaus. Neregėmis akimis ji, ko gero, matė daugiau nei daugelis iš mūsų, turinčių normalų regėjimą. Ši nuostabi dainininkė yra dovanojusi išties nuostabių gospel giesmių, pakylėjančių klausytojus ir užliejančių jų širdis džiugesiu. Tamsiame Filipų kalėjime, kuriame knibždėjo žiurkių, Paulius su Silu giedojo šlovinimo giesmes vidury nakties, kalėjimo prižiūrėtojui akompanuojant bizūnu. Tačiau galiausiai dėl jų kantrybės kentėjimų ir persekiojimų akivaizdoje į tikėjimą atsivertė pagonis kalėjimo viršininkas.


Dienos malda

Dieve, išmokyk mano širdį giedoti šlovinimo giesmes net ir tuomet, kai viskas aplink juoda ir tamsu. Suteik savo malonės giedoti Tau, Viešpatie Jėzau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Šviesa ir šešėlis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.