Žmogaus išgelbėjimas – Dievo darbas


Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Apaštalų darbų 4,12

 


Žmogaus išgelbėjimas yra Dievo darbas. Dievas imasi iniciatyvos jį atlikti, nuveikia jį, užtvirtina ir toliau prižiūri jo padarinius. Žmogaus sielą gelbstintis tikėjimas yra tikėjimas Kristumi kaip Dievo Sūnumi – ne kaip šiaip geru žmogumi ar puikiu mokytoju, o kaip unikaliu, viengimiu gyvojo Dievo Sūnumi! Toks tikėjimas atitinka Naujojo Testamento liudijimą ir pirmųjų Evangelijos skelbėjų pareiškimus. Visi jie skelbia apie būtinybę tikėti Jėzumi Kristumi kaip dievybe.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, gyvojo Dievo Sūnau, garbinu Tave iš visos širdies ir šlovinu Tavo šventą vardą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Žmogaus išgelbėjimas – Dievo darbas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.