Žodžio galia


Taigi būkite klusnūs Dievui! Jokūbo 4,7

 


Jūs turite liežuvį ir balsą. Tai kalbos instrumentai, kurie gali būti pasitelkti destruktyviai arba konstruktyviai veiklai. Liežuviu žmonės šmeižia, niurzga, riejasi, ėda kitus, ginčijasi. Pavestas Dievo Dvasiai, šis mūsų kalbos padargas gali tapti laiminimo ir gyriaus instrumentu. Jokūbo laiške sakoma: „Jei mes įbrukame žąslus arkliams į nasrus, kad mums paklustų, mes suvaldome ir visą jų kūną“ (Jokūbo 3,3). Kai paklūstame Kristui ir savo gyvenime pradedame taikyti Jo principus, leidžiame Jam pažaboti maištingą, netikusią mūsų prigimtį. Mes tampame sutramdyti, nuolankūs, ramesni, tinkami Šeimininko tarnybai.


Dienos malda

Aš noriu būti Tavo sutramdytas, Viešpatie Kristau. Pakirpk mano išdidumą, kliudantį man visiškai atsiduoti Tau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Žodžio galia

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.