Amžinoji versmė


Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės... Mato 6,33


Žmogus, visą dėmesį sutelkęs į finansinį pelną, verslą, prestižą, meilę vienam žmogui ar panašiai, patiria didžiulį smūgį netekęs to dalyko, mat aplink jį sukosi jo gyvenimo prasmė. Tokiomis tragiškomis akimirkomis žmogus suvokia, koks jis vienišas. Tas jausmas siaubingas! Tačiau kaip tik tokią akimirką Šventoji Dvasia gali atverti jam akis, kad jis pirmąkart aiškiai praregėtų ir pripažintų, jog Dievas yra vienintelis tikros galios šaltinis, vienintelė amžinai išliekanti meilės ir bendrystės versmė.


Dienos malda

Viešpatie, Tu apreiškei savo gelmes, mano akys pamatė, kad Tu – vienintelė nekintanti, amžina meilė. Padėk laikyti Tave aukščiau visko.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Amžinoji versmė

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.