Angelams paliepta mus saugoti


Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove... Psalmių 91,2


Psichiatrijos specialistai tvirtina, kad viena pamatinių žmogaus reikmių yra saugumo jausmas. 91 psalmėje mes esame patikinami, kad Dieve turime didžiausią įmanomą saugumą: „Tu pasirinkai VIEŠPATĮ savo prieglauda [...] todėl neištiks tavęs žala, nepalies tavo palapinės nelaimė, nes jis palieps savo angelams saugoti tave visur, kad ir kur tu eitum.“ Skaitydami įsigilinkite į šios nuostabios psalmės žodžius: pasirodo, Dieve mes galime pasislėpti tarsi tvirtovėje, lyg prieglaudoje; tik Jame rasime saugumą, paguodą ir meilę, kurių taip trokšta kiekvieno iš mūsų širdis. Ir galbūt mūsų gyvenime angelai neapsireikšt regimu pavidalu, tačiau Dievo saugumo pažadas dėl to anaiptol nenustoja galiojęs. Tikintieji, kurie gyvena Dievo artume, patiria Jo teikiamą saugumą.


Dienos malda

Kad ir kur šiandien man tektų eiti, Tu ir Tavieji angelai bus su manimi. Viešpatie, ačiū Tau, kad suteiki žadėtą ramybę, meilę ir saugumą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Angelams paliepta mus saugoti

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.