Apmąstykite Šv. Raštą


Kaip gali jauni žmonės nepalūžti savo kelyje? – Laikydamiesi tavo žodžių. Psalmynas 119,9

 


Daugelio sunkumų, su kuriais susiduriame mes, krikščionys, šaknys glūdi Biblijos neišmanyme: mes per mažai ją skaitome ir nagrinėjame. Tikrai nederėtų akimis perbėgti vieną skyrių tik tam, kad nuramintume sąžinę. Dievo Žodis turi įsišaknyti, pasislėpti mūsų širdyse! Kelios giliai apmąstytos eilutės žmogaus sielai gali atnešti žymiai daugiau naudos, nei greitosiomis perskaitytas ilgiausias tekstas. Nenusiminkite, jei ne viską skaitydami suprantate. Skaitykite toliau. Ilgainiui Šv. Dvasia apšvies jus ir leis suprasti, kas perskaityta. Biblijos skaitymas, be kita ko, vertingas dar ir tuo, kad apvalo širdį ir protą.


Dienos malda

Viešpatie, meldžiu, kad Tavo Žodžio turtai apšviestų mane ir nugrimztų į pačias mano sielos gelmes.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Apmąstykite Šv. Raštą

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.