Apvalanti Kristaus jėga


Ir jeigu ožių bei jaučių kraujas [...] pašventina ir suteikia kūno švarumą, tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus [...] nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, idant tarnautume gyvajam Dievui. Hebrajams 9,13-14

 


Kaltės jausmas ir sąžinės priekaištai žmogų vargina. Psichologai gali tai įvardyti kaip kaltės kompleksą ir mėginti proto išvedžiojimais pašalinti tą kamuojantį jausmą. Tačiau kartą Dievo įstatymo pažadinta sąžinė nenurims, kol jausis kalta. Kiek daug nusikaltėlių pasidavė policijai dėl to, kad sąžinės priekaištai jiems tapo baisesni už kalėjimo grotas. Biblija moko, kad Kristus apvalo mūsų sąžinę. Žmogus gali realiai patirti sąžinės apvalymą ir būti laisvas nuo nuolatinio jos graužimo. Tačiau čia svarbu suvokti, kad žmogų gelbsti ne pats sąžinės apvalymas, o tikėjimas Kristumi. O apvalyta sąžinė tėra teisingai užmegztų santykių su Dievu išdava.


Dienos malda

Tėve, dėkoju už begalinį Tavo atlaidumą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Apvalanti Kristaus jėga

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.