Apvalyti Kristaus krauju


Tam, kuris mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes. Apr 1,5

 


Kraujas Biblijoje minimas 460 kartų. Naujajame Testamente Jėzus apie savo kraują kalba 14 kartų. Kodėl? Todėl, kad praliedamas savo kraują, Jisai suteikė mums išgelbėjimo galimybę. Jėzus kentėjo bausmę už mūsų nuodėmes ir atpirko mus. O bausmė už žmogaus nuodėmes ir maištą yra mirtis. Tačiau įsikišo Jėzus ir tarė: „Aš prisiimsiu žmogui skirtą mirtį.“ Laisva valia Jis paaukojo savo gyvybę už mus ir prisiėmė mums skirtą bausmę. Tokia yra Kristaus kryžiaus esmė.

Jėzaus Kristaus kraujas mus ne tik atperka, bet ir išteisina. Išteisinimas – kur kas daugiau nei vien atleidimas. Juk galima žmogui pasakyti: „Aš tau atleidžiu, bet nepateisinu.“ O Dievas ne tik atleidžia mums už mūsų praeitį, Jis apvelka mus savo teisumu taip, lyg niekada nebūtume padarę nuodėmės. Tačiau mums nederėtų pamiršti, kad tai kainavo Jo Sūnaus kraują ant kryžiaus.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, ačiū Tau už Tavo auką ant kryžiaus. Tavo kraujas apvalo mano nuodėmes ir aš tampu vertas atleidimo.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Apvalyti Kristaus krauju

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.