Atgimimas


[...] apsivilkti nauju žmogumi (apsirengti nauja prigimtimi – kt. vert.)... Efeziečiams 4,24

 


Teksase sklando toks iš senų laikų išlikęs pasakojimas apie vyrioką, kuris kas rytą rišdavęs savo arklį prie stulpo priešais smuklę. Bet štai vieną gražų rytą išėjęs laukan smuklės šeimininkas pamatė gerai pažįstamą arklį pririštą prie stulpo priešais metodistų bažnyčią. Išvydęs ir jo šeimininką, žvitriai žingsniuojantį gatve, jis pasisveikino ir paklausė: „Sakyk, bičiuli, kodėl šįryt tavo arklys pririštas prie metodistų bažnyčios?“ Žmogelis jam atsakė: „Jei nori žinot, vakar per prabudimo pamaldas aš įtikėjau Dievą, atsiverčiau. Taigi teko pakeisti ir stulpus.“ Atgimimas – tai gimimas iš naujo arba „stulpų“ ir „stovėjimo aikštelių“ pakeitimas. Tai ir yra tikrasis atsivertimas.


Dienos malda

Viešpatie, padėk man gyventi taip, kad aplinkiniai suprastų, jog esu susaistytas nebent tiktai Tavo meilės saitais, prisirišęs prie Tavo laisvės.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Atgimimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.