Būkite jautrūs


Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. 1 Jono 4,8

 


Jėzus verkė prie bičiulio kapo. Jis gedėjo dėl Jeruzalės, nes Jam buvo gaila miesto, praradusio susidomėjimą ir nustojusio vertinti Dvasios dalykus. Didi Jėzaus širdis buvo jautri žmonių poreikiams. Norėdamas pabrėžti meilės žmonėms svarbą, Jėzus apibendrino senąjį įstatymą, sutraukdamas į vieną sakinį: „Mylėk Viešpatį Dievą visa širdimi ir savo artimą kaip save patį.“ Mūsų karta šiurkšti ir nejautri. Kartą girdėjau kaip dar visai mažas pyplys gyrėsi esąs pats kiečiausias. Žmonės nenori rodyti minkštos širdies. Tačiau neišmokęs dalytis su aplinkiniais savo išgyvenimais, padėti kitiems varguose, žmogus nesuras tikrosios laimės.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, padaryk mano širdį minkštą ir jautrią, kad galėčiau iš tikro mylėti.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Būkite jautrūs

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.