Beribė Dievo meilė


Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais. Jono 1,12

 


Kas galėtų apibūdinti ar išmatuoti Dievo meilę? Dievas yra meilė. Tačiau tai nereiškia, kad viskas saldu, gražu ir kad Dievas nebaus už nuodėmę. Dievo šventumas reikalauja bausmės už visas nuodėmes, o Dievo meilė paruošė nuodėmingo žmogaus atpirkimo ir išgelbėjimo planą. Dievo meilė parūpino Jėzaus Kristaus kryžių, per kurį žmogus gali gauti nuodėmių atleidimą ir apvalymą. Būtent Dievo meilė ir siuntė Jėzų Kristų ant kryžiaus.

Kad ir kokių nuodėmių esate pridarę, kad ir kokie susitepę, nešvarūs jaučiatės, Dievas vis tiek myli jus. Čia derėtų pridurti, kad toji Dievo meilė yra neišmatuojama, neklystanti ir beribė. Meilė, kurią Dievas siūlo kiekvienam žmogui, gali būti atmesta. Dievas pas nė vieną nesigrūda per jėgą ir neprimeta savo meilės. Tikėti ar ne – jau žmogaus reikalas. Ir jo reikalas – tą meilę priimti ar atmesti. Čia jau turite apsispręsti patys, nes niekas kitas to už jus nepadarys.


Dienos malda

Tavo meilė apgaubia mane, Tėve. Kad ir kokios būtų mano nuodėmės, Jėzaus mirtis ant kryžiaus gali apvalyti nešvarią mano praeitį. Viešpatie, aš nuolankiai priimu šią dovaną.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Beribė Dievo meilė

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.