Beribis atleidimas


Juk Dievas paskyrė mus ne tam, kad užsitrauktume rūstybę, bet kad įgytume išganymą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris numirė už mus... 1 Tesalonikiečiams 5,9-10

 


Pasvarstykime apie Kristaus mirtį. Štai, pavyzdžiui, žymaus amerikiečių veikėjo Danielio Websterio biografijoje 863 puslapiai skirti jo karjerai ir tik 5 puslapiai pasakoja apie jo mirtį. Autoriaus Johno Hay knygą „Abrahamo Lincolno gyvenimas“ sudaro net 5000 puslapių, tačiau tik 25 iš jų skirti dramatiškam pasakojimui apie išpuolį ir prezidento mirtį. Daugumoje biografijų pagrindinių veikėjų mirtis knygos pabaigoje aprašoma tik kaip gyvenimo pabaigą žymintis įvykis. Tačiau pasklaidę 4 Jėzaus biografijas (4 evangelijas), susiduriame su keistu faktu: Kristaus mirties aprašymui skirta net trečdalis Evangelijos pagal Matą teksto, trečdalis Evangelijos pagal Morkų, ketvirtadalis Evangelijos pagal Luką ir net pusė Evangelijos pagal Joną teksto. Kaip matome, nemažai puslapių skirta paskutinėms 24 Kristaus gyvenimo valandoms pavaizduoti. Jėzaus Kristaus mirtis buvo reikšmingas įvykis žmonijos istorijoje: Kristus kaip tik ir atėjo tam, kad mirtų už nusidėjėlius. Palikdamas dangų, Jis žinojo einąs ant kryžiaus.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, Tu dėl manęs ant kryžiaus iškentei neįsivaizduojamą agoniją. Nors nusipelnau teismo, Tu dovanoji man atleidimą ir amžinąjį gyvenimą. Šlovinu mylimą Tavo vardą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Beribis atleidimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.