Dangaus slėpinys


[...] ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose. Psalmynas 23, 6

 


Kas mūsų laukia danguje? Dangus mums – didelis slėpinys (kaip, beje, ir pragaras). Nepaisant to, kad apie jį labai maža informacijos, aš tikiu Biblijos mokymu, skelbiančiu, kad dangus – reali vieta. Ar jis įkurdintas vienoje iš žvaigždžių? Aš nežinau ir nė neketinu tuo klausimu laužyti galvos. Biblija smulkiau neaiškina ir ta tema nesiplečia. Tačiau tikiu, kad kosmoso platybėse, kur tūkstančiai milijonų galaktikų, Dievas jau kaip nors atras kampelį mums danguje. Nesuku sau galvos dėl to, kur konkrečiai tas kampelis. Pasitenkinu tuo, ką žinau tikrai: kad tai vieta, kur yra ir Jėzus. Krikščionims nederėtų vaikščioti surukusiems, nukabintomis nosimis. Verčiau mąstykite apie Dievo jums suteiktą džiaugsmą, ramybę ir atleidimą – ir dar apie dangų, kuris mūsų laukia.


Dienos malda

Viešpatie, kad ir su kuo man tektų susidurti, džiaugiuosi tiksliai žinodamas galutinę „maršruto stotelę“. Ačiū už tai, kad manęs laukia dangus, kur galėsiu amžinai gyventi su Tavimi.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dangaus slėpinys

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.