Didžiausias nusižeminimas


Mat kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Mato 23,12

 


Beveik kiekviename Biblijos pasakojime (kaip ir gyvenime) pasipūtimas dažniausiai siejamas ne su sėkme, o priešingai – su nesėkme. Dažnai girdime kalbant apie nepilnavertiškumo kompleksą, o štai apie pasipūtėliškumo kompleksą kalbama gana retai. O juk kaip tik dėl pasipūtimo, dėl savo išdidumo aukštai kilęs Liuciferis vėliau puolė labai žemai ir tapo šėtonu, velniu. Dėl savo išdidumo karalius Saulius mirė gėdinga, ankstyva mirtimi. Išdidumas paskatino Petrą išsižadėti Viešpaties.

Didžiausio nusižeminimo veiksmas žmonijos istorijoje – tai Jėzaus Kristaus sutikimas mirti ant Golgotos kryžiaus. Norėdamas patekti į dangų, žmogus pirmiausia turi priklaupti to kryžiaus papėdėje ir pripažinti esąs nusidėjėlis, sulaužęs Dešimt Dievo įsakymų, ir išpažinti, kad jam reikia Dievo malonės per Kristų. Joks žmogus negali pas Gelbėtoją ateiti išdidžiai.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, Tu dėl manęs ant kryžiaus iškentei didelį pažeminimą ir skausmą. Nuolankiai prašau atleisti man už mano išdidumą ir klaidas, per kurias buvai prikaltas prie medžio.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Didžiausias nusižeminimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.