Dievas – mūsų guodėjas


Tai aš, tai aš esu tas, kuris jus guodžia! Izaijo 51,12

 


Paguodą rasti galima net ir gedėjime, nes gedulo apimtam žmogui Dievas duoda giesmę. Dievo artumas mūsų gyvenime gedulą paverčia giesme – ir toji giesmė yra paguodos giesmė. Tai tokia paguoda, kuria paguostas vienas anglas, stovėdamas prie bombos išraustos duobės, kur kadaise stovėjo jo namas, sugebėjo ištarti: „Po galais! Nuo seno svajojau turėti rūsį. Dabar galėsiu pasistatyti kitą namą – tokį, apie kokį nuo seno ir svajojau!“ Tai tokia paguoda, kuria paguosta viena jauno bažnyčios tarnautojo našlė netoli mūsų esančioje bažnyčioje įstengė eiti ir išdėstyti pamoką mergaitėms sekmadieninėje mokykloje savo vyro laidotuvių dieną. Jos gedulas buvo kitoks – jis nebuvo beviltis. Tai buvo gedėjimas su tikėjimu Dievo gerumu ir išmintimi. Jisai skatina tikėti, kad dangiškasis mūsų Tėvas nedaro klaidų.


Dienos malda

Dangiškasis Tėveli, kas žino, kokia agonija ir sielvartas Tau teko dėl Tavo mylimo Sūnaus Jėzaus Kristaus paaukojimo. Ačiū Tau už paguodą, kurią Tu teiki visiems Tave mylintiems.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dievas – mūsų guodėjas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.