Dievas dovanoja amžinąjį gyvenimą


Aš tai parašiau jums, įtikėjusiems [...] kad žinotumėte turį amžinąjį gyvenimą. 1 Jono 5,13

 


Visai neseniai man teko skaityti, kad norint saugiai nugabenti vieną žmogų į Marsą, mūsų šaliai tai kainuos apie šimtą milijardų JAV dolerių. Kad mes, nusidėjėliai, galėtume patekti dangun, Dievui tai kainavo kur kas daugiau – neįkainojamą Jo viengimio Sūnaus kraują. Paragaudamas mirties už kiekvieną žmogų, Jėzus prisiėmė ant savęs mums skirtą bausmę ir ištrynė mūsų kaltę. Dabar Dievas gali mums atleisti. Dėkingumo apimtas Paulius sušuko: „Jis pamilo mane ir paaukojo save už mane!“ Ar galite pakartoti šiuos jo žodžius? Jei taip padarysite, manau, kad jums irgi širdy sukils dėkingumas ir jūs pajusite Dievo meilę. Pamėginkite ir įsitikinkite patys. Biblija moko, kad jūs galite būti visiškai tikri dėl savo išgelbėjimo, neabejoti savo išganymu.


Dienos malda

Tėve, nors mano ribotas protas ir nepajėgia suprasti visų Evangelijos slėpinių, dėkoju Tau už išgelbėjimo tikrumą ir užtikrintumą per Kristų.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dievas dovanoja amžinąjį gyvenimą

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.