Dievas myli tave!


Mes esame pažinę ir įtikėję meilę, kuria Dievas mus myli. 1 Jono 4,16

 


Kol gyvas, neabejok didžia Dievo meile, nes ji – nekintanti Jo savybė (kaip ir šventumas). Jei ne Dievo meilė, nė vienas iš mūsų neturėtume jokių šansų ir dalies būsimajame gyvenime. Bet Dievas yra meilė! Ir Jo meilė mums yra amžina.

Dievo meilės ir atleidimo pažadai yra tiek tikri, patikimi ir teigiami, kiek juos tokius pavaizduoti gali žmogiški žodžiai. Nors čia yra panašiai kaip su mėginimu apibūdinti vandenyną – tikrąjį jo grožį žmogus suvokia tik realiai jį išvydęs. Panašiai yra ir su Dievo meile. Kol pats neatrandi Dievo teikiamos ramybės, kitam sunku nupasakoti jos daromus stebuklus.


Dienos malda

Visagali Dieve, ačiū už Tavo meilės teikiamą nuraminimą ir paguodą!

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dievas myli tave!

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.