Dievas su mumis


[...] būna draugų, artimesnių už brolį. Patarlių 18,24 (K. Burbulio vert.)

 


Kiek daug šiandien vienišų žmonių! Dievas žmogų sukūrė ne tam, kad jis kamuotųsi vienatvėje. Edeno sode pats Dievas nusileisdavo pas žmogų palaikyti jam draugijos, kad nesijaustų vienišas. Širdį guodžia ir Jėzaus žodžiai, ištarti mokiniams: „Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28,20). Jėzus atėjo atkurti prarasto ryšio tarp žmogaus ir Dievo, pašalinti vienatvės. Jėzuje Kristuje siela nebus vieniša. Viešpats palaikys draugiją, bus jums draugas.


Dienos malda

Viešpatie, Tu nori užpildyti kiekvieną vienatvės akimirką ir paversti ją džiaugsmo akimirka. Te mano širdis daugiau nesibaimina vienatvės.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dievas su mumis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.