Dievas yra meilė


Amžina meile aš pamilau tave... Jeremijo 31,3

 


Skaitant Bibliją, darosi visiškai aišku, kad meilė – aukščiausias ir dominuojanti Dievo charakterio savybė. Dievo pažadai apie meilę ir atleidimą yra tiek realūs, tikri ir teigiami, kiek tai gali atspindėti žmogiška kalba. Tačiau taip, kaip vandenyno grožį gali deramai įvertinti ir suprasti tik išvydęs jį prieš akis, taip yra ir su Dievo meile – kol jos realiai nepatiri, sunku ją suvokti iš kitų apibūdinimo. Kaip sakoma, geriau kartą pamatyti, nei šimtą kartų išgirsti. Nedvejokite Dievo meile, nes ji yra nekintanti Jo savybė (kaip ir šventumas). Jei ne Dievo meilė, nė vienas iš mūsų neturėtume jokio šanso išsigelbėti pats. Tačiau Dievas yra meilė! Jo meilė mums yra amžina.


Dienos malda

Pažįstu save kaip nuluptą, Viešpatie, todėl žinojimas apie Tavo meilę ir atleidimą niekada nesiliaus manęs stebinti ir žavėti. Padėk man aplinkiniams pasakoti apie didžią Tavo meilę taip, kad ir jie jos siektų.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dievas yra meilė

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.