Dievo buvimo apraiškos gamtoje


Savo didingumu apdengei dangaus aukštybes. Psalmynas 8,2

 


Pro mikroskopą galime pamatyti visai kitą, plika akimi neįžiūrimą pasaulį, pasižymintį savita tvarka. Pvz., net ir mažiausia snaigė sudaryta iš milijardų dar mažesnių, nematomų dalelyčių. Mokslininkai, tyrinėjantys mikroskopinį pasaulį, tvirtina, kad net ir viena ląstelė yra tokia pat sudėtinga kaip žmogaus organizmas. Dievas sako, kad apie Jį galime labai daug sužinoti vien stebėdami gamtą. Kadangi Jis kalba per savo kūriniją, Juo netikintys žmonės yra nepateisinami. Štai kodėl psalmių autorius netikintį žmogų tiesiai šviesiai vadina tiesiog neprotingu: „Kvailys sau sako širdyje: „Dievo nėra!““ (Ps 14,1).


Dienos malda

Tavo kūrinijos grožis liudija apie Tave, Viešpatie. Gamta patvirtina faktą apie Tavo buvimą, visagali, amžinasis Dieve.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dievo buvimo apraiškos gamtoje

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.