Dievo meilė


Išsilaikykite Dievo meilėje... Judo 1,21

 


Biblija apreiškia faktą, kad Dievas yra meilė. Daugelis neteisingai suvokia šią Dievo charakterio savybę. Tai, kad Dievas yra meilė, nereiškia, kad viskas bus saldu ir gražu, ar kad Dievas pro pirštus pažiūrės į nuodėmę ir paliks už ją nenubaudęs. Kai skelbiame teisingumą, jis paženklintas meile. Kai skelbiame teisumą, jis įtvirtintas meilėje. Kai skelbiame kaltės atpirkimą, jis planuotas su meile, su meile suteikiamas, su meile atbaigtas, iš meilės kilęs, jos sąlygotas. Kai skelbiame Kristaus prisikėlimą iš numirusių, mes skelbiame meilės stebuklą. Kai skelbiame apie Kristaus sugrįžimą, mes skelbiame meilės išsipildymą. Kad ir kokių nuodėmių esate prisidaręs, kad ir kaip jums dėl jų gėda, kad ir kaip jaučiatės susitepęs, Dievas jus vis tiek myli. Dievo meilė yra neišmatuojama, neklystanti ir niekada nesibaigianti.


Dienos malda

Tėve, iš širdies dėkoju tau už Tavo atleidimą ir meilę. Padėk man įsisavinti, kad vienintelis matas, kurį galiu naudoti santykiuose su kitais žmonėmis, iš tikro yra tavo neišmatuojama meilė.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dievo meilė

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.