Dievo slėpiniai


[...] kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybe. 1 Korintiečiams 2,5

 


Žodžiai „slėpinys“ ir „paslaptis“ Šv. Rašte sutinkami dažnai. Mokslui jau pavyko įminti kai kurias praeities paslaptis. Kitos paslaptys taip ir liko neatskleistos, toliau intriguoja žmoniją. Visa per daugelį amžių žmonijos sukaupta išmintis – tik lašas, lyginant su visa pažinimo jūra. Labai dažnai Dievas iki galo neapreiškia savo paslapčių, o žmogus, pasistiebęs ant pirštų galiukų, mato tik labai nedaug to, ką daro Viešpats. Tačiau negebėjimas įminti ir perprasti Dievo slėpinių anaiptol nesumenkina krikščioniškojo tikėjimo, o priešingai, sustiprina jį. Nors ir nesuprantame visų žvaigždžių judėjimo danguje kelių, mes pažįstame jų Kūrėją ir žinome, kad Jis veda jas dangaus skliautu. O jeigu Jis prižiūri savo sukurtus šviesulius, tai tuo labiau brėžia kelią mums. Žodis „slėpinys“ Šv. Rašte dažnai reikia anksčiau paslėptą tiesą, kuri dabar apreikšta, tačiau kai kurie antgamtiniai jos elementai likę neatskleisti.


Dienos malda

Viešpatie, taip, kaip vedei visus Tave mylinčius praeityje, taip su meile ir mane vedi gyvenimo keliu. Mano tikėjimas menkas, Dieve, tačiau Tu esi mano stiprybė.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dievo slėpiniai

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.