Drąsa išstovėti


Jokia gėda kentėti dėl to, kad esi krikščionis. Šlovė Dievui už privilegiją priklausyti Kristaus šeimai ir vadintis tuo nuostabiu vardu. 1 Petro 4,16 (TLB)

 


Bene didžiausia problema Amerikoje yra ta, kad mūsų krikščionybė pasidarė atskiesta ir silpna. Daug amerikiečių krikščionių irgi tokie patys – silpni ir suskydę, drebantys dėl kiekvieno nieko. Mums verkiant reikia ryžtingų, narsių, veržlių, energingų krikščionių, kurie gyventų dėl Kristaus kasdien, septynias paras per savaitę, ir būtų pasirengę, jei reikia, dėl tikėjimo net mirti. Mums reikia krikščionių, kurie būtų moralūs, dori, maloningi, narsūs, stiprūs ir atsidavę Viešpaties Jėzaus Kristaus sekėjai.


Dienos malda

Matau, kada mano, kaip krikščionio, gyvenimas išskysta. Viešpatie Jėzau, suteik man drąsos sekti paskui Tave toliau ir būti dar labiau atsidavusiam.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Drąsa išstovėti

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.