Dvasinė kova


Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė... Kolosiečiams 3,15

 


Panagrinėjus bėdas, su kuriomis šiandien susiduria žmonės, tampa aišku, kad dažniausiai jos kyla dėl konflikto žmogaus širdyje. Žmogaus dvasia turi savo tamsiąją pusę. Mūsų tarnystė sulaukia tūkstančių laiškų, iš kurių darosi aišku, kad didžioji gyventojų dauguma turi gilių vidinių problemų. Tos problemos skirtingos, bet jas sieja bendra šaknis – vidinis, širdies konfliktas. Taip, deja, mes esame žmonės, sugebėję užkariauti kosmosą, bet nesugebantys susidoroti savo pačių viduje... Tačiau nusiminti nereikia – pagalba yra. Ja jau pasinaudojo milijonai žmonių. Tą pagalbą randame Jėzuje Kristuje, kuris yra pasakęs: „Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę“ (Jn 14,27). Jei šiandien šviesos spindulį nukreipsime į tamsiąją žmogaus dvasios pusę ir leisime Kristui užvaldyti gyvenimą, mums išauš nauja diena. Įsileiskite Jį į visas – net ir tamsiausias – savo širdies kerteles.


Dienos malda

Man dažnai būna skaudu, Viešpatie, bet žinojimas apie Tavo meilę ir gailestingumą suteikia man vilties ir ramybės.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dvasinė kova

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.