Dvasinis jautrumas


Liaukitės rodę meilę šiam piktam pasauliui ir viskam, ką jisai siūlo, nes mylėdami visa tai tik parodote, kad iš tikro nemylite Dievo. 1 Jono 2,15 (TLB)

 


Kasdieniame gyvenime yra dalykų, kurie patys savaime nėra nuodėmingi, tačiau piktnaudžiavimas jais gali nuvesti į nuodėmę. Kai perlenkiama lazda, labai dažnai geras dalykas gali virsti nuodėme. Pavyzdžiui, ambicija – visai neprasta charakterio savybė, jei tik jos nebūna per daug. Arba rūpinimasis savo šeima – geras dalykas. Tačiau perdėtas rūpinimasis artimaisiais gali virsti nerimastingu susirūpinimu, kai šio pasaulio rūpesčiai, pasak Kristaus, pradeda užgožti ir kliudyti dvasiniams širdy pasėtiems daigams augti.
Užsidirbti pragyvenimui – be galo svarbu, tačiau perdėtas siekis užsidirbti šlamančių gali veikiai transformuotis į meilę pinigams, o tada jau į širdį prasiskverbia turtų apgaulė ir užteršia dvasinį mūsų gyvenimą. Dažnai neteisingai suvokiamas į krikščionių ratus prasiskverbęs pasaulietiškumas. Pasaulietiškumas neapsiriboja viena socialine padėtimi, gyvensena ar aplinkybėmis – sakyti, kad vienas žmogus yra dvasinis, o kitas – nedvasinis, būtų neteisinga. Pasaulietiškumas yra konkreti dvasia, atmosfera, dvasinė įtaka, persmelkianti visą visuomenės gyvenimą. Jos būtina nuolatos ir stropiai saugotis.


Dienos malda

Viešpatie, padėk man išlikti jautriam Tavo Dvasiai, kad neįkliūčiau į pasaulietiškumo dvasios pinkles ir nepasiduočiau jos geiduliams.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dvasinis jautrumas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.