Evangelijos beprotybė


[...] mes skelbiame Kristų nukryžiuotąjį... 1 Korintiečiams 1,23

 


Vienas didžiausių poreikių šiandieninėje bažnyčioje – užsidegimo stoka. Krikščionys turėtų liepsnoti tikėjimu Kristumi, labiau juo džiaugtis. Nes juk tikėjimas Kristumi yra gyvybiškai svarbus dvasinis elementas. Apaštalai savo metu vaikščiojo su Kristumi, todėl vėliau tiesiog negalėjo neliudyti apie tai, ką matė ir girdėjo. Kiekvienas krikščionis turėtų tapti Kristaus ambasadoriumi ir pademonstruoti karštą atsidavimą, kokį, pvz., rodė Šv. Pranciškus. Kiekvienas krikščionis turėtų būti apsvaigęs nuo Kristaus ir toks pilnas švento įkarščio, kad niekas neįstengtų jo užgesinti. Evangelija, kurią skelbė Paulius, tų laikų pasaulyje skambėjo kaip beprotybė. Užsikrėskime ir mes tąja beprotybe! Būkime tokie užsidegę, kokie buvo ankstyvieji krikščionys. Veržkimės pirmyn kaip Dievo Dvasios pilni vyrai ir moterys!


Dienos malda

Viešpatie, įskelk many troškimą eiti ir skelbti aplinkiniams apie Tavo meilę.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Evangelijos beprotybė

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.