Galia prieš nuodėmę


Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais (natūralius piktus geismus ir polinkius – TLB). Galatams 5,24

 


Jėgų nugalėti ir iškovoti pergalę mes be paliovos semiamės iš Kristaus. Biblija niekur nemoko, kad nuodėmė visiškai ištrinama iš krikščionio gyvenimo šiame pasaulyje, bet moko, kad nuodėmė nebepaims viršaus. Nuodėmės jėga, jos galia palaužta. Krikščionis turi visa, ko reikia, norint gyventi pakilus aukščiau šio pasaulio. Biblija moko, kad gimęs iš Dievo nenuodėmiauja. Viena mergaitė kartą gražiai pasakė, kad kai velnias ateina ir pasibeldžia į jūsų duris, nešinas pagunda, reikia paprašyt, kad duris atidarytų Jėzus.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, man nuolatos reikia Tavo jėgos. Juk Tu žinai, kiek kartų per dieną susiduriu su pagundom.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Galia prieš nuodėmę

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.