Geri dalykai brangiai kainuoja


Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį! Jono 16,33

 


Nesitikėkite, kad gyvenimas bus rožėmis klotas. Jei tikėsitės lengvo ir paprasto gyvenimo, jums neišvengiamai teks nusivilti. Jei nagrinėjate Bibliją, tai žinote, kad krikščionio gyvenimas lyginamas su sporto varžybomis arba kova – o nei viena, nei antra nėra lengva! Jėzus įspėjo savo sekėjus kruopščiai viską apskaičiuoti, prieš Jį pasekant, - o tai reiškia, kad lengva nebus. Geri dalykai brangiai kainuoja. Krikščioniškas gyvenimas suteikia gilų pasitenkinimą – tačiau tik tuo atveju, jei pasirinkę jį einame iki galo. Kompromisą pasirinkusio krikščionio gyvenimas yra apgailėtinas, nes jis stengiasi kovoti su užgriuvusiomis bėdomis be gyvo ryšio su Dievu, kuris įmanomas tik visiškai Jam atsidavus. Per kiekvieną išbandymą ar išmėginimą Kristus suteikia ir atitinkamą malonės saiką jį pakelti, ištverti – taip savo silpnume mes tampame stiprūs.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, padėk man neišsisukinėti nuo sunkumų, nes esi suteikęs visa, ko reikia.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Geri dalykai brangiai kainuoja

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.