Gimimas iš naujo arba atgimimas


Kadaise gyvenome, piktos, niekingos prigimties vedini [...] bet Dievas, apstus gailestingumo, grąžino mums gyvenimą, kai prikėlė Kristų iš mirties. Efeziečiams 2,3-4 (TLB)

 


Istorija primena apie laikotarpį, kai bėdos,verčiančios laužyti galvą šiandien, buvo užgriuvusios jaunuolių kartą, gyvenusią I a. po Kr. Jie irgi suko galvas, ką daryti, jie irgi siekė permainų, tačiau visos jų pastangos buvo nukreiptos į individus, ne į Romos imperiją ar valdžią. Ir galiausiai jų įtaką pajuto visa socialinė ir politinė sistema. Trumpai tariant, tie atnaujinti jaunuoliai buvo unikalios, dinamiškos jėgos vedini. Šiandien ta pati jėga prieinama visiems. Daugel amžių ji veikė per milijonus žmonių. Asmeniškai aš esu matęs keičiantis tūkstančių žmonių gyvenimą. Jėzus tą reiškinį vadino atgimimu. Šv. Raštas sako, kad nebūtina gyventi seno gyvenimo būdo, galima tapti nauju žmogumi. Kad ir kas kaišioja jums pagalius į ratus – kaltė, nerimas, baimė, neapykanta – Dievas gali tuo pasirūpinti.


Dienos malda

Viešpatie, koks džiaugsmas žinoti, kad mano gyvenime nėra nieko, ko Tu negalėtum pakeisti savo atperkančia galia.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Gimimas iš naujo arba atgimimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.