Girtis kryžiumi


Bet aš nieku nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi... Galatams 6,14

 


Ar įmanoma didžiuotis kryžiumi? Ar galima juo pasigirti? Kadaise kryžius buvo kankinimo instrumentas, užtraukdavęs vien tik gėdą. Kodėl Paulius juo gyrėsi? Paulius didžiavosi Kristaus kryžiumi todėl, kad ant jo buvo atliktas didžiausias savęs išsižadėjimą bylojęs darbas, kokį tik yra liudiję žmonės ar angelai. Pauliui tas paprastas medinis kryžius, ant kurio buvo nukryžiuotas Dievo Sūnus, suspindo kaip pasaulio viltis, reiškianti kiekvieno tikinčiojo vergystės nuodėmei pabaigą ir Dievo meilę, išlietą į žmonių širdis. Tas vienišas žmogus, tada miręs ant kryžiaus, padarė daugiau, kad atkurtų prarastą žmonijos ryšį su Dievu ir atnaujintų darnius santykius su Dievu, artimu ir savimi, nei kartu sudėtos viso pasaulio galingųjų pastangos. Mano protas pernelyg ribotas ir neįstengia iki galo suvokti Kristaus teikiamo atpirkimo slėpinio. Žinau viena: ateinančio prie kryžiaus paprastai ir su pasitikėjimu dėmės yra nuplaunamos. Toks žmogus atranda ramybę su Dievu.


Dienos malda

Tėve, padėk man didžiuotis ir girtis Jėzaus kryžiumi. Padėk giliau suvokti tą slėpinį. Leisk tai suprasti kiekvienam tikinčiajam, kuris tik ateis ir suklups Tavo Sūnaus kryžiaus papėdėje.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Girtis kryžiumi

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.